Konstituirano Gradsko vijeće Grada Pazina

DSC_00371U petak 21. lipnja 2013 izborom Borisa Demarka (SDP) za predsjednika konstituirano je Gradsko vijeće Grada Pazina. Za potpredsjednice Vijeća izabrane su Patricia Antolović (lista Grupe birača, nositelja Valtera Milohanića) i Vesna Ivančić (IDS).

 

Renatu Krulčiću, gradonačelniku Grada Pazina izabranom članu Gradskog vijeća s Liste IDS, HSU i HNS mandat u Vijeću miruje po sili zakona, a zamjenjuje ga Mladen Sironić (IDS).

Gradsko vijeće ima 15 članova i raditi će u sastavu: Mladen Sironić, Vesna Ivančić, Mate Jurić, Dragutin Bravar, Martin Čotar, Valter Žgrablić (IDS, HSU, HNS), dr.sc. Sandi Blagonić, Ivica Gržinić, Boris Demark (SDP), Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić (HDZ), Valter Milohanić, Patricia Antolović (Grupa birača, nositelj Valter Milohanić) i Renato Kalac, prof. (Grupa birača, nositelj Renato Kalac, prof.).
Na sjednici su vijećnici prisegnuli da će svoju dužnost obavljati savjesno i odgovorno, da će se u radu držati zakona i Statuta Grada Pazina, te da će se zauzimati za gospodarski i društveni napredak Grada Pazina.

Na sjednici je izabrana Mandatno-verifikacijska komisija (1. Sandi Blagonić, predsjednik, 2. Martin Čotar, član, 3. Stjepan Gabrić, član) i Komisija za izbor i imenovanje (Valter Žgrablić, predsjednik, Ivica Gržinić, zamjenik predsjednika, te članovi Mate Jurić, Valter Milohanić i Viktor Lakoseljac).
Predsjednik Boris Demark se zahvalio članovima Gradskog vijeća i pozvao ih na suradnju i na dogovor o vitalnim pitanjima Grada i građana Pazina.

pazin.hr