Lista 2013.

VALTER MILOHANIĆ, Franine i Jurine 9/A
1974. godište

Ekonomist, obrtnik više od 10 godina, gradski vijećnik nezavisne liste u posljednja dva mandata, jedan od osnivača bivšeg kluba mladih Bad Taste te jedan od osnivača Sportsko penjačkog kluba Hiperaktiv. Aktivni biciklistički rekreativac. Učestvovao u brojnim organizacijama radnih akcija i kao aktivist; od izgradnje staze u Pazinskoj jami 1989, čišćenja Zarečkog krova, Lida, i ostalih divljih deponija do uređenja raznih staza i penjališta na području Pazina.

PATRICIA ANTOLOVIĆ, Buraj 4
1972. godište

Upravna pravnica poreznog usmjerenja. Trenutno zaposlena u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Služba 112. U prošlom sazivu gradska vijećnica ispred Nezavisnih Pazin, predsjednica Odbora za Statut, poslovnik i upravu.

TOMISLAV ČUBRIĆ, Muntriljska 1
1973. godište

Programer, vlasnik obrta za web dizajn i internet tehnologije, glavni urednik iPazin portala, pokretač i projektant pazinske bežične računalne mreže PazinWireless, suosnivač Sportskog društva Trickeri. U prošlom sazivu gradski vijećnik ispred Nezavisnih Pazin.

MARINA LADAVAC SERTIĆ, Trviž 2/C
1981. godište

Privatna poduzetnica u turističkom sektoru, kroz desetogodišnje iskustvo na poslovima vezanim uz turizam i marketing stekla iskustvo koje dalje implementira u vlastiti privatni posao. U slobodno vrijeme aktivistkinja i volonterka angažirana u mnogim akcijama diljem Hrvatske.

DRAGAN DRUŽETA, Istarskih narodnjaka 16
1971. godište

Građevinski poduzetnik, na nezavisnim listama od 2000. godine. Aktivno sudjelovao u radu više udruga (GONG, Klub mladih “Bad Taste”, “Albus”, “RKP”,”Jules Verne Klub”). Organizirao i aktivno sudjelovao u više manifestacija u gradu Pazinu i županiji.

MIRELA SRDOČ, Dubravica 3
1982. godište

Stručni prvostupnik sestrinstva. Diplomirala na Studiju sestrinstva pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. Od 2005. godine kontinuirano se bavi stručnim usavršavanjem. Ima niz objavljenih stručnih radova, održanih predavanja te sudjelovanja na kongresima. Aktivno se zalaže za promociju zdravlja te senzibilizaciju o palijativnoj skrbi.

TONI ERDFELD, Saše Šantela 2
1978. godište

Diplomirani psiholog – profesor, organizator brojnih manifestacija i festivala na području kulture, znanosti, ekologije i mladih. Tajnik udruge «Veliki mali čovjek» i potpredsjednik Društva psihologa Istre. Radio u tvrtkama koje se bave poslovnom psihologijom, informatičkim i poslovnim procesima te u odgoju i obrazovanju (vrtić, osnovna i srednja škola, učenički dom). Trenutno radi kao domski psiholog.

MAE MARGARETA ISAKSSON, Muntriljska 10
1966. godište

Nezaposlena, diplomirana producentica multimedije, etolog, osnivačica i volonterka udruge HappyEnd i skloništa za napuštene životinje u Pazinu. Najvažnija pitanja su mi ona vezana za prava i zaštitu životinja, zaštitu prirode, organske proizvodnje hrane, ljudskih prava. 30-godišnje iskustvo u radu s kućnim ljubimcima, 15 godina iskustva u rehabilitaciji divljih svojti srednje i sjeverne Europe.

IRINA KIVELA UKOTIĆ, Viktora Cara Emina 6
1975. godište

Diplomirana odgojiteljica, programska voditeljica galerije Društva likovnih stvaratelja grada Pazina od 2011. Aktivno se bavi slikarstvom, kreativnim izražavanjem, izradom nakita, dizajnom i ilustriranjem. Osnivačica i potpredsjednica Udruge za održivo življenje 5R, aktivistica u području zaštite okoliša, održivog razvoja i ekologije, zaštite zdravlja. Predsjednica Upravnog vijeća D.V.Olga Ban Pazin.

SAŠA FARKAŠ, Soline 4
1985. godište

Obrtnik, vlasnik glazbene trgovine Pro Music. Suradnik i organizator nekoliko festivala TradInEtno, Last Minute Jazz festival Bale, SedamDanaStvaranja. Nekadašnji potpredsjednik gradskog savjeta mladih i tajnik udruge Klub Mladih Pazin te organizator eko pohoda Marš na Učku. U slobodno vrijeme bavi se glazbom, od stvaranja do produkcije.

VLATKA JURIČIĆ, Štefanije Ravnić 8
1988. godište

Potpredsjednica Gradskog savjeta mladih čiji je cilj poboljšanje suradnje i komunikacije između mladih i Grada Pazina. Sudjelovala u radu Kluba mladih Pazin. Volonterka u raznim eko akcijama, organizaciji vaterpolo turnira Zarečki krov i eko pohoda na Učku.

LARI IVANČIĆ, Stari Pazin 13/A
1989. godište

Samostalni umjetnik. Pohađao školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Puli. Bavi se slikanjem, crtanjem, kiparstvom, pisanjem poezije i romana te glazbom. Autor kratkometražnog animiranog filma Carpe diem. Od 2011. imao nekoliko samostalnih i skupnih izložbi te učestvovao i na nekoliko pjesničkih večeri.

KATARINA KIŠ, Franine i Jurine 6
1990. godište

Ekonomsko-trgovačka struka. Vodi kafić u starom djelu grada. Cilj? Poboljšanje “noćnog života” grada Pazina i fokusiranje na oživljavanju stare jezgre grada Pazina.

NIKOLA BAŠA, Butoniga, Gabrijelići 27/A
1994. godište

Instalater grijanja i klimatizacije. Trenutno zaposlen kao konobar u ugostiteljskom obrtu “Jano”.

IRENA KOTIGA LENČEK, Stari trg 4
1987. godište

Magistra ekonomije s završenim studijima Poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu na FMTU Opatija te Menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Početkom 2013. postala dio kreativnog tima Studia Sonda na radnom mjestu voditeljice ureda. Predsjednica Udruge za održivo življenje 5R, članica Folklornog društva Pazin i Društva likovnih stvaratelja Pazin.