Mandat 2009. – 2013.

U protekle četiri godine našeg političkog djelovanja u gradu Pazinu zastupali smo stav da je svaki građanin važan za zajednicu te smo se stoga borili za boljitak svakog pojedinca i nastojali svakome  pružiti maksimum.

Za nas Nezavisne, svi građani grada Pazina i pripadajućih mu naselja, zaslužuju isti tretman bez obzira na porijeklo, društveni ili materijalni status, a ponajmanje na stranačku pripadnost!

To smo pokazali i dokazali kroz naš angažman i djelovanje u Gradskom vijeću, te smo se trudili pomagati svakome tko nam se je obratio, a takvih je nemali broj, vodeći se načelom da je svrha političara i lokalne samouprave služenje građanima.

Probleme na koje su nam ukazivali građani riješavali smo na svim razinama uključujući sve raspoložive resurse grada te u većini slučajeva u tome i uspijevali, dok će oni zahtjevniji i kompleksniji biti riješeni u narednom razdoblju.

Koliko smo Vas dobro i uspješno zastupali najbolje znate Vi sami!

Kroz rad u sazivu Gradskog vijeća od 2009. – 2013. pokrenuli smo mnoge inicijative. Navesti ćemo samo neke:

*      amandmanom na prijedlog proračuna za 2010. godinu povećali smo naknade za novorođenčad sa 2000 kn na 3000 kn za prvo dijete, 4000 kn za drugo dijete te 5000 kn za treće i svako slijedeće dijete u obitelji.

 

*      amandmanom na prijedlog proračuna za 2010. godinu donijeli smo Odluku kojom smo uveli besplatni vrtić za treće i svako slijedeće dijete u obitelji te besplatnu marendu u Osnovnoj školi za treće i svako slijedeće dijete u obitelji.

 

*      voljom predstavničke većine u Gradskom vijeću odlučili smo da nećemo trošiti vrijeme, energiju  i gradski novac na desetke grandioznih (a neostvarivih ili teško ostvarivih) projekata, koji, dok dođu na red već zastare, nego da ćemo četverogodišnji mandat posvetiti realizaciji jednog konkretnog projekta, a to je bio projekt izgradnje školsko-gradske sportske dvorane, s čime su se složili i ostali, te smo lokaciju za izgradnju sportske dvorane predviđenu iza Spomen doma preselili na mnogo primjereniju iza GSŠJD-a.

 

*      inicirali smo da se prijedlozi svih odluka o kojima će se odlučivati na svakoj predstojećoj sjednici Gradskog vijeća objavljuju unaprijed na službenim web stranicama grada Pazina, polazeći od osnovnog postulata da uloga vijećnika u Gradskom vijeću nije da štite svoje interese i odlučuju u uskom krugu od 13 ljudi, već da osluškuju javnost, te smo na taj način omogućili građanima da sudjeluju u donošenju političkih odluka, odnosno daju prijedloge i sugestije. Time smo ujedno pospješili da rad gradske uprave dosegne višu razinu transparentnosti, što je provodeći istraživanje, Institut za javne financije i prepoznao.

 

*      pokrenuli smo čišćenje i uklanjanje otpada iz tzv. štracarije na Buraju kako bi se uredio parkirališni prostor za žitelje Buraja i posjetitelje Kaštela i Pazinske jame, te malom gestom dobre volje, uklonili ruglo grada i  dobili prostor koji je danas maksimalno iskorišten. Trudom i voljom par entuzijasta, koje podržavamo u svakom pogledu, danas na tom prostoru postoji jedna od najvećih hrvatskih adrenalinskih atrakcija – zip-line, koju u budućem mandatu svakako treba intenzivnije promovirati i uklopiti u turističku ponudu Grada.

 

*      angažirali smo se u traženju investitora za Puris preko HGK u Moskvi, te pribavljene kontakte potencijalnog investitora proslijedili gradonačelniku i stečajnom upravitelju.

 

*      založili smo se da se kinoprikazivačka djelatnost iz stare kino dvorane premjesti u Spomen dom, točnije u njegovu veliku koncertnu dvoranu, te putem Ministarstva kulture inicirali uključenje kino dvorane u Spomen domu u nacionalni projekt digitalizacije nezavisnih kinoprikazivača i digitaliziranja hrvatskih nezavisnih kino dvorana, koji će omogućiti prikazivanje filmova u modernoj tehnologiji, vratiti ljude u kino i obogatiti kulturni život Grada, te u tu svrhu osigurali potrebna sredstva u Proračunu 2013.

 

*      na inicijativu apartmana „Laura“ uvrstili smo uređenje ulice Antuna Kalca u Proračun 2013, što bezuspješno traje još od 2004. godine. Ostale smo vijećnike pridobili pojašnjenjem da spomenuti turistički poduzetnici ostvaruju preko 2500 noćenja godišnje, da su najpopunjeniji objekt ove vrste u Istri i najznačajniji turistički iznajmljivači na području grada Pazina. Zahvaljujući ovakvoj argumentaciji „NE“ je postalo „DA“.

 

*      u proračun Grada uvrstili smo sufinanciranje projekta Wireless, što je mnogim našim građanima omogućilo besplatan Internet.

 

*      kroz razne komunalne intervencije, te izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana, Prostornog plana i Detaljnih planova uređenja, nastojali smo građanima okoliš učiniti prihvatljivijim. Smanjili smo broj urbanističkih planova uređenja za više od 50%, a time i troškove.

 

*      zbog važnosti za turističku ponudu Grada i promociju središnje Istre smanjili smo komunalni doprinos  za 50% da bi omogućili formiranje kamper odmorišta.

*      ulice Franine i Jurine i Trg male fontane, amandmanom smo premijestili iz prve u drugu zonu, kako bi se gradski prostori ponudili na tržištu po nižim cijenama, ali su isti dodijeljeni udrugama koje ih ne koriste, osim LG Društva likovnih stvaratelja Pazin,  koja svojim radom izuzetno doprinosi kulturnom razvoju Grada.

 

*      unatoč teškoj gospodarskoj i financijskoj situaciji zadržali smo visoki nivo socijalne skrbi kroz mjere koje su na naš prijedlog usvojene kroz prethodne mandate.

 

*      kontroliranjem i donošenjem proračuna smanjili smo dug Grada sa 12,6 (2009.) na 5,7 (2012.) milijuna kuna.