Nova škola (i vrtić?) na Starom Pazinu

Povodom planiranja radova na izgradnji i obnovi školskih objekata na pazinštini prošli je tjedan održan sastanak radne skupine koja je dobila na uvid idejni projekt rekonstrukcije Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Pazin, područne škole u Trvižu i nove zgrade na Starom Pazinu.

„Iako su na sastanku između ostalih bili pozvani predstavnici Mjesnih odbora Stari Pazin i Trviž, smatramo da je zbog šireg pogleda na situaciju važno uključiti i MO Pazin, ako ne kroz sudjelovanje u radu radne skupine, onda s našim prijedlozima za poboljšanje odgojno – obrazovnih uvjeta za djecu koja pohađaju škole i vrtić u Pazinu i okolici. Rekla je to na današnjoj konferenciji za medije Patricia Antolović, predsjednica MO Pazin i gradska vijećnica s Nezavisne liste Valtera Milohanića.

Toni Erdfeld, član Upravnog odbora vrtića „Olga Ban“ Pazin i član MO Pazin napomenuo je da bi prilikom izgradnje nove škole na Starom Pazinu bilo praktično predvidjeti i izgradnju kapaciteta za smještaj oko 70-80 djece polaznika Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. Trenutno je otprilike taj broj djece smješten u „Donjoj“ zgradi vrtića, ali je zbog troškova održavanja te problema s parkiranjem za roditelje koji dovode djecu u vrtić, ta zgrada dugoročno gledano neadekvatan prostor. Osim toga Mjesni odbor Pazin je pred godinu i pol dana tražio da se vrati metalna ograda na zidu koji gleda prema zgradi županije, iz sigurnosnih razloga, a uklonjena je tijekom radova prije nekoliko godina. Isto se pitanje postavljalo i na gradskom vijeću, ali nadležni odjel nije reagirao.

Antolović i Erdfeld smatraju da je sada zadnji čas da se u projekt uvrsti i dio novo planirane zgrade za potrebe vrtića te da Grad Pazin mora uvažiti potrebe svih odgojno – obrazovnih ustanova na korist djece i mladih koja ih pohađaju.