Pazinski vijećnici nisu pristali da Grad otpiše 1,2 milijuna kuna raznih potraživanja

“Ne izvršava se otpis na bilo kakav način, za to trebaju postojati procedure i propisani uvjeti”, izjavila je nezavisna vijećnica Patricia Antolović na samom početku veoma žive rasprave na Sjednici gradskog vijeća, o odluci po kojoj bi se Pazin trebao odreći iznosa od 1,2 milijuna kuna nenaplaćenih potraživanja. Nastavi čitati

Izbori za mjesne odbore

NEZAVISNA LISTA MJESNOG ODBORA PAZIN
Nositelj liste: PATRICIA ANTOLOVIĆ, Pazin, Buraj 4

1. Patricia Antolović, Buraj 4,
2. Igor Jekić, Dršćevka 13/3,
3. Sonja Mijandrušić, Viktora Cara Emina 6,
4. Toni Erdfeld, Saše Šantela 2,
5. Marina Sironić, Dršćevka 13/2,
6. Andrej Šverko, Soline 3/1,
7. Radenko Sloković, Buraj 9,
8. Mae Margareta. Isaksson, Muntriljska 10,
9. Nikola Valenta, Saše Šantela 56,
10. Saša Farkaš,  Soline 4,
11. Nada Putinja, Dinka Trinajstića 12.

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Vladajuća većina u Gradskom vijeću Grada Pazina (Nezavisna lista Valtera Milohanića, HDZ i nezavisni vijećnik Renato Kalac) odbila je podržati prijedlog Odluke kojom bi se ugostiteljskim objektima vikendom omogućilo rad do 2,00 sata.
Gradonačelnik Renato Krulčić objasnio je da su izmjene predložene na zahtjev grupacije ugostitelja Pazina, a kako bi im se u ovim teškim vremenima omogućilo da barem dva dana u tjednu dobro rade, jer u ostale dane jedva preživljavaju. Nastavi čitati

Nezavisni okupili predstavničku vlast

Dogovoru o suradnji Nezavisne liste Valtera Milohanića i HSU-a koji su na izborima za Gradsko vijeće zajedno osvojili četiri od trinaest vijećničkih mjesta, pridružio se i pazinski HDZ, sa svoja tri vijećnika te u Pazinu imamo situaciju, za sada, jedinstvenu u Istri – gradonačelnik i većina u Gradskom vijeću ne pripadaju istoj političkoj opciji. Nastavi čitati

Poslijeizborna konferencija za novinare

Svoju prvu poslijeizbornu konferenciju za novinare održala je Nezavisna gradska lista Valtera Milohanića. Uz njega kao nositelja u vijeće ulaze još Tomislav Čubrić te Irina Kivela Ukotić, a njih troje najprije je zahvalilo na podršci biračima, izračunavši da su u prosjeku dobili najviše glasova od svih izabranih kandidata! Kako su do toga došli? Nastavi čitati