PROGRAM 2013.- 2017.

GOSPODARSTVO

Poduzetničke zone

 • Nastavak opremanja postojećih i budućih poduzetničkih zona kako bi postale konkurentnije i zanimljivije mogućim investitorima.

Poduzetnički inkubator

 • Osnivanje poduzetničkog inkubatora koji bi bio usmjeren tehnološkim i proizvodnim projektima te sa savjetovalištem za poduzetnike  gdje bi na jednom mjestu mogli doći do informacija koje pogodnosti im nude Grad, Županija, ministarstva, HABOR, banke, EU fondovi…
 • U poduzetničkom inkubatoru osigurati poslovne prostore za sjedišta novoosnovanih obrta i poduzeća, po povlaštenim cijenama kako bi bili konkurentniji na tržištu i olakšali im poslovanje u prvim godinama.

Brendiranje poduzetništva Pazina

 • Poticati izdavanje brošura s proizvodima i uslugama Pazinštine i organiziranje sajmova pazinskih proizvođača u suradnji s Udruženjem obrtnika Pazina.
 • Reklamirati poduzetničke zone Grada Pazina sa svim njihovim komparativnim prednostima, blizinom autoceste i željeznice te pogodnim geografskim položajem.

Pomoć gospodarstvu kroz proračun

 • Pomoći  gospodarstvu kroz proračun Grada Pazina, nastavak sufinaciranja kamata na kredite, politika najma slobodnih prostora, olakšica kroz razna davanja i sl…
 • Investitorima i građanima omogućiti obročno plaćanje komunalnog doprinosa ili odgodu plaćanja.


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Kanalizacija

 • Rješavanje kanalizacija manjih mjesta (Trviž, Beram, Ježenj, Zabrežani, Katun Lindarski, mjesta oko jezera Butoniga).

Odlagališta smeća

 • Sanacija divljih deponija i osnivanje reciklažnih dvorišta.

Parkirališta

 • Povećati broj parkirnih mjesta na parkiralištu iza Spomen doma rekonstrukcijom prometnice između Spomen doma i Erste banke. Devastiranu zelenu površinu iza Spomen doma urediti kao parkiralište.

Komunalna opremljenost grada

 • Infrastrukturno opremiti područje od Rijavca prema bivšoj „Pazinki“ i tako omogućiti širenje grada.
 • Razviti optičku DTK mrežu i proširiti wireless mrežu na područje cijelog grada te time gospodarstvu i građanima omogućiti najsuvremeniji način komunikacije.

Autobusni kolodvor

 • Izgraditi suvremeni autobusni kolodvor kakav Pazin treba i zaslužuje.

Poticanu stanogradnju (POS) pretvoriti u poticanu stanokupnju (POK).

 • Olakšati kupnju već postojećih nekretnina na tržištu mladim obiteljima kroz kupovinu derutnih stanova i kuća u vlasništvu Grada za male iznose s osnovnim kriterijem da se kupuje prva nekretnina za život mlade obitelji.


POLJOPRIVREDA

Gradski vrtovi

 • Odrediti gradsko ili državno zemljište pogodno za poljoprivrednu obradu te ga povoljno ili bez naknade dodijeliti zainteresiranim građanima za vrtove;  organizirati edukacije na temu organskog uzgoja, poticati grupe solidarne razmjene i sajmove domaćih sorti.

Protupožarni pojasevi  

 • Proglasiti protupožarne pojaseve koje treba očistiti te održavati ispašom, posebice od Pazina do jezera Butoniga, dati ih na besplatno korištenje, a kasnije kad se stočarska proizvodnja ustali ugovoriti dugoročni najam, čime bi se razvilo stočarstvo, u prvom redu ovčarstvo i kozarstvo.

 Plasman proizvoda

 • Animirati otkupljivače poljoprivrednih proizvoda imajući u vidu specifične prednosti Pazinštine poznate po takozvanim rubnim uvjetima koji garantiraju najveću moguću kvalitetu određenih proizvoda.

Edukacija

 • Informiranje i edukacija poljoprivrednika, upoznavanje sa županijskim i državnim poticajnim mjerama te  mjerama Europske unije za ulaganja u poljoprivredu.

 

EKOLOGIJA

 • Osnivanje skloništa za napuštene životinje
 • Popisivanje divljih vrsta u dolini Pazinčice koja je prirodno stanište i nekih ugroženih vrsta te zaštita istih u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode
 • Sredstvima iz EU fondova revalorizirati značaj i revitalizirati područja oko rijeke Pazinčice, sustavnim održavanjem okoliša s naglaskom na gospodarenje obnovljivim resursima te zaštitu prirodnog ambijenta i okoliša

 

TURIZAM I KULTURA

Turistička infrastruktura

 • Prostore u vlasništvu Grada u ulicama Trg male fontane, Franine i Jurine, Veli Jože, Stari trg i Prilaz Kaštelu koji imaju ulaz na glavnu gradsku turističku magistralu dodijeliti onim korisnicima koji će inovativnim i kreativnim pristupom doprinijeti revitalizaciji starog grada i boljoj turističkoj ponudi.
 • Pokrenuti projekt „Pazin – grad muzeja“  koji uz postojeće muzeje otvara nove koji koriste tehnologiju proizvodnje tiskarskih i kovačkih proizvoda kroz model javno-privatnog partnerstva, čime bi brendirali grad, doprinijeli jačanju turizma, i što je najvažnije, otvaranju novih radnih mjesta.
 • Kuću u Grdoselu urediti  kao mali muzej odnosno reprezentativnu kuću koja prikazuje kako se živjelo u 19. stoljeću i time upotpuniti turističku ponudu.
 • Novo definiranje stajališta za turističke autobuse niže uz prometnicu između Erste banke i Spomen doma.
 • Obnova trošnih i opasnih drvenih stuba jednog od najvećih istarskih zvonika podignutog 1705. godine u Pazinu koji se pruža 45 metara uvis, kao i uređenje i osiguranje opservatorija odnosno ophoda oko zvona kako bi se građanima i turistima omogućio slobodan pogled na grad, Pazinsku kotlinu, dolinu Pazinčice, pazinska brdašca te mitsku Učku, a ujedno s naplatom ulaznica stvorilo ljetno radno mjesto za mlade Pazinjane.
 • Stvaranje pazinskog kulturno-turističkog proizvoda koji bi uz obilazak zvonika uključivao razgled vrhunskih kasnosrednjovjekovnih fresaka, dvaju muzeja u Kaštelu, stalnog postava Arhiva i Franjevačkog samostana.

Kultura

 • Za institucije i udruge koje za svoj rad iznalaze izvore financiranja izvan gradskog proračuna odobravati proporcionalno više sredstava.
 • Osnovati radnu skupinu za gradske manifestacije koji služi za koordinaciju udruga, građanskih inicijativa i institucija radi osmišljavanja, organiziranja i najava programa.
 • Provedba usvojene kulturne strategije  “Pazina – Grada književnosti”.
 • Potpora nezavisnoj kulturnoj produkciji na način da se u potpunosti iskoriste svi prostorni i tehnički potencijali.
 • Pokretanje suvremenog digitalnog kina u Spomen domu. Veliku koncertnu dvoranu Spomen doma opremiti i osposobiti kao višenamjensku polivalentnu dvoranu za kino, kazalište, koncerte i kongrese, te putem EU fondova modernizirati Spomen dom i sačuvati ga kao memorijalni centar.

 

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Upoznavanje s ostvarivanjem prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

 • Osnivanje centra koji će bez novčane naknade pružiti informacije građanima gdje i kome se mogu obratit za potrebnu pomoć vezano za: sanitetski materijali, pomagala na korištenje, higijenske potrepštine, zdravstvenu njegu u kući, pomoć mobilnog palijativnog tima, prava na smještaj u stacionare, uvjete o putnim naknadama i prava koje im jamči Zakon o zdravstvenom osiguranju.

Pomoć i podrška obiteljima oboljelih od malignih bolesti

 • Osnivanje grupe podrške oboljelima od malignih bolesti gdje bi uz edukacije i demonstracije u svezi brige i  skrbi o oboljelom dobili i potrebnu psihološku potporu i pomoć.

 

ODGOJ I OBRAZOVANJE

 • U sklopu planova za izgradnju škole na Starom Pazinu uklopiti i vrtić radi zadovoljenja potreba svih roditelja i bolje ekonomičnosti.
 • U „Gornjem“ vrtiću dovršiti rekonstrukciju objekta kako bi se stvorili kvalitetni uvjeti za odgoj i osobni razvoj svakog djeteta.
 • Osigurati da se financijski podrže školski sportski klubovi koji su do sada minimalno financirani, a postižu zapažene rezultate.

 

PARTICIPATIVNA DEMOKRACIJA I TRANSPARENTNOST

 • Osnivanje internet platforme gdje će građani upisivati svoje prijedloge, probleme i ideje, te im na taj način omogućiti da sudjeluju u radu Gradskog vijeća
 • Postavljanje javnih kutija za prijedloge po gradu kako bi proširili lepezu mogućnosti participiranja i za one građane koji manje ili nikako ne koriste Internet
 • Prenošenje sjednica Gradskog vijeća uživo putem internet live streaminga (direktni prijenos  i mogućnost  downloada sadržaja na zahtjev)
 • Organiziranje tribina (na kojima iznosimo prijedlog ili problem o kojem  građani odlučuju, nadopunjuju i usmjeravaju prijedlozima, a  u slučajevima  kada je to potrebno uključivanje i  stručnjaka koji daju svoje mišljenje o izvedivosti i provedivosti pojedinih prijedloga građana)
 • Raspisivanje savjetodavnih referenduma za što je novim Statutom grada Pazina ovlašteno Gradsko vijeće