Ministarstvo uprave: Pazinsko Gradsko vijeće može nastaviti s radom

P1016772“Ministarstvo nema osnova za proglašavanjem nezakonitim izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina, sijedom čega Gradsko vijeće može nastaviti s radom”, stoji između ostalog u odgovoru Ministarstva uprave na predstavku trojice vijećnika HDZ-a i vijećnika Renata Kalca u kojoj su željeli ukazati na nepravilnosti u postupku izbora predsjednika i potpredsjednika na konstituirajućoj sjednici pazinskog Gradskog vijeća.

Naime, članak kojim je propisano da se, ako predstavničko tijelo ima dva potpredsjednika, nalaže kako se oni u pravilu biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine a drugi iz reda predstavničke manjine. Kako stoji u tumačenju Ministarstva uprave, formulacija “u pravilu” koja se odnosi na izbor potpredsjednika intruktivna je, a ne obligatorna pravna norma.

Na pritužbu kako kandidat za predsjednika nije predložen od strane predstavničke većine, odnosno prijedlog nije potpisan od strane 8, već 5 vijećnika, u odgovoru stoji kako Ministarstvo ne može ulaziti u pitanja međustranačkih odnosa i eventualnih koalicijskih sporazuma između stranaka ili pitanja omjera snaga.

Naime, na prijedlog pet vijećnika, za predsjednika vijeća s 12 glasova za i 3 protiv izabran je Boris Demark.

Posebno je istaknuto mišljenje Ministarstva da nije u duhu Zakona propisivati da kandidaturu za predsjednika potpisom trebaju podržati svi članovi koji čine predstavničku većinu jer bi to značilo ograničavanje kandidiranja te bi značilo da se za kandidiranje treba ispuniti isti uvjet kao i za izbor.

Između ostalog, Ministarstvo je ukazalo na Europsku povelju o lokalnoj samoupravi kojom je propisano da se upravni nadzor nad radom lokalnih jedinica mora obavljati tako da se poštuje razmjernost između širine intervencije nadzorne vlasti i važnosti interesa koji se smjera štititi. Naime osnovni cilj je osigurati normalno i redovito funkcioniranje lokalne samouprave u interesu njenih građana. (Tekst i foto: Darko Tumpić)

www.istarski.hr