Zašto je IDS-ovim vijećnicima problem da građani vide kako ih zastupaju?

nezavisni-press13-05-e1400014058148Na istraživanju GONG-a objavljenom 15.7.2011. godine Grad Pazin je zauzeo 32. od 33 mjesta u istraživanju otvorenosti, transparentnosti gradskih proračuna u Republici Hrvatskoj. Transparentnost je bila definirana kao mogućnost građana da dobiju potpune, bitne, ispravne, pravovremene i razumljive proračunske informacije. Tu se Pazin istaknuo kao jedan od najneuspješnijih gradova u Republici Hrvatskoj. 

Od 2005. godine nezavisna lista nositelja Valtera Milohanića inzistirala je da se materijali za rad Gradskog vijeća, koji sadrže najviše proračunskih i ostalih informacija, objavljuju na internetu, kao i da se sjednice prenose putem video veze (live streaminga), također na internetu. Ovo prvo, tj. objavljivanje materijala za sjednice Gradskog vijeća ne košta ništa, dok se za video prijenos sjednica treba opremiti tehničkom opremom u cijeni manjoj od 20.000,00 kuna, koja ostaje u vlasništvu Grada Pazina, a može se koristit za svaki događaj u vijećnici.

Nakon objave GONG-a u kojoj se Pazin istaknuo kao najnetransparentniji grad s jednim od najzatvorenijih proračuna u Republici Hrvatskoj više nije bilo pitanje kad će se materijali početi objavljivati na internetu, već kako to napraviti. Tu je besplatnim savjetima pomogao naš tadašnji vijećnik i već su za sljedeću 27. sjednicu Gradskog vijeća materijali bili objavljeni. Bilo je to  26.7.2011. godine. Na sljedećim istraživanjima GONG-a Pazin je zasjeo na sam vrh transparentnih gradova u Republici Hrvatskoj.
Republika Hrvatska  je potpisnica Deklaracije o otvorenoj vlasti kao i drugih 55 država. Deklaracija je iznikla iz multilateralne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast čiji je cilj, među ostalim, korištenje novih informacijskih tehnologija u svrhu produbljivanja sudjelovanja građana u kreiranju javnih politika. Uključivanjem građana dobiva se izvršna vlast koja je prijemljivija, odgovornija i učinkovitija.

Kako se za transparentnost rada jedinica lokalne samouprave koristi sve više pokazatelja, devet godina nakon prvog prijedloga uspjeli smo amandmanom na proračun uvrstiti prijenose sjednica uživo (live streaming) u proračun za 2014. godinu. Nešto što je trebala biti proceduralna stvar pretvorilo se opet u temu sastanaka između ostalog i kao točka na međustranačkom sastanku održanom jučer 12.5.2014. gdje je IDS jasno dao do znanja da ne želi da se sjednice prenose, pa bi se ova tema lako mogla naći i na glasanju na sljedećem Vijeću. Nadamo se da se neće čekati sljedećih 6 i više godina do ostvarenja, odnosno biti ostvareno nakon što Pazin ponovno zauzme pretposljednje mjesto u Republici Hrvatskoj, a vjerujemo i to da se gradonačelnik grada Pazina neće morati ponovno javno sramotiti kada budu objavljeni rezultati nekih drugih istraživanja.

Ne možemo, a da se ne osvrnemo na tekuću i uvijek aktualnu politiku zapošljavanja i planiranja raspolaganja resursima kojim raspolažemo kao jedinica lokalne samouprave. Politika stvaranja uvjeta i radnih mjesta je svakako daleko važnija i značajnija tema u životu ovog Grada od prenošenja sjednica, pa ćemo biti slobodni osvrnut se na citat gradskog reportera: „bolje bi im bilo da stave glave skupa i da se u vijećnici okane nadmudrivanja“ kraj citata, i podsjetit ga da je narod velikom većinom izabrao demokraciju i politiku baziranu na strankama te da su se nezavisne liste uključene u rad Gradskog vijeća neprekidno od 2001. godine, nudeći svoje programe za opću dobrobit Grada i svima na korištenje. Program se nalazi na stranici www.nezavisni-pazin.org, i dostupan je svima, pa i Gradonačelniku, kao i svim strankama i građanima. Nudimo razvoj baziran  na radu, idejama te na upravljanju raspoloživim resursima, a ne na potrošnji kojom izravno teretimo građane Grada Pazina kroz povećanje prireza kao što su to zajednički napravile stranke IDS I HDZ, te kroz konstantna poskupljenja vode novim nametima.

http://www.ipazin.net/?p=24497